Sağlık

Dolven Ne İşe Yarar ? Dolven SGK Karşılıyor mu ? Fiyat

Etken maddesi İbuprofen olan Dolven şurup, vücutta ağrıya ve iltihaba neden olan fizyolojik etkenleri azaltan iltihap giderici, ateş düşürücü, ağrı kesici bir ilaçtır.

Dolven Şurup Nedir ?

Dolven şurup dış kutusu pembe mavi olan bir ilaçtır.
Dolven, 100 ml ve 150 ml’lik bal renkli, portakal kokulu renkli bir şuruptur.
Dolven’in etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroid antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç grubuna aittir.

Dolven Ne İşe Yarar ? Dolven SGK Karşılıyor mu ? Fiyat

Dolven Şurup İçeriği

Etkin madde: Her 5 ml’lik ölçek, 100 mg ibuprofen içerir.

Yardımcı maddeler:

🟠 Sodyum benzoat,
🟠 Sodyum sakarin,
🟠 Sorbitol,
🟠 Sitrik asit monohidrat,
🟠 Polisorbat 80,
🟠 Blanose CMC 12M31P,
🟠 Mikrokristalin selüloz,
🟠 Sodyum karboksimetil selüloz,
🟠 Turunç yağı,
🟠 Günbatımı sarısı (E110),
🟠 Kinolin sarısı (E104),
🟠 Saf su.

Dolven Şurup Ne İşe Yarar ?

🔆 6 ay ve 6 ayın üstündeki çocuklarda ateşin düşürülmesi için kısa süreli verilmelidir.
🔆 6 ay ve 6 ayın üstündeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi için kısa süreli verilmelidir.
🔆 Çocukluk çağında görülen juvenil artrit  romatizmal hastalığı yani eklem hastalığı belirtilerinin tedavisi için verilmelidir.

Dolven Şurup Hakkında Bilinmesi Gerekenler

📌 Dolven şurubun içerisinde yer alan  etken maddeye karşı herhangi bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.

📌 Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) ölüm riski olan pıhtılaşma ile ilgili olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Ayrıca bu ilacın risk kullanım süresine bağlı olarak artış gösterebilir. Bu risk kalp-damar hastalığı olan ya da kalp-damar hastalıklarının risk faktörlerini taşıyan kişilerde risk daha yüksek olabilir.

📌 Dolven, koroner arter by-pass ameliyatı öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

📌 Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) kanama, yara (ülserasyon), mide ya da bağırsak delinmesi gibi ölüm riski olan sindirim sistemi ile ilgili istenmeyen etkilere yol açabilirler. Bu problemler önceden herhangi bir belirti vererek veya vermeden ortaya çıkabilirler.

📌 Yaşlı hastalar sindirim sistemi ile ilgili ciddi etkilere maruz kalma ihtimallerinin daha yüksek olmasından dolayı daha yüksek risk taşımaktadır bundan dolayı doz ayarlaması yapılmalıdır.

📌 Çocuğunuzda daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) ya da kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik etkiler görüldüyse bu ilacı  kullanmamalıdır.

📌 Çocuğunuzun tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları, mide-bağırsak kanaması gibi hastalıkları bulunuyorsa veya daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse bu ilacı kullanmamalıdır.

📌 Çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği, ağır karaciğer yetmezliği ve ağır böbrek yetmezliği varsa bu ilacı kullanmamalıdır.

📌 Çocuğunuz astım hastasıysa ya da daha önce astım geçirdiyse; bronşlarda spazma (akciğere giden hava yollarının kasılıp geçici olarak daralmasına) yol açabileceğinden dolayı bu ilacı dikkatli kullanmalısınız.

📌 Çocuğunuzda kalp ve karaciğer hastalığı varsa ya da tansiyonu yüksekse vücudun çeşitli bölgelerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir bundan dolayı ilaç dikkatli kullanılmalıdır.

📌 İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi veya felç riskinde küçük bir artış görülmüştür. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce felç geçirmiş olan ya da  bu gibi durumlar için risk taşıyan kişilerde tedavi için doktor ile ya da eczacı ile görüşülmelidir.

📌 Çocuğunuzun vücudunda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler meydana geldiyse derhal doktora başvurunuz,

📌 Çocuğunuzda üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa derhal doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri görülüyor olabilir.

📌 Çocuğunuzun cildinde kızarıklık, döküntüler belirirse derhal doktora başvurmalısınız.

Dolven Şurup Kullanımı

✔ Dolven şurubu çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyabilirsiniz. Eğer söylediği şeylerden emin olamıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza sormalısınız.

İstenmeyen etkiler yaşamamak için doktorunuzun gerekli bulduğu en düşük dozda ve en kısa süre ile kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu
✔ Dolven, aç karına biraz su ile kullanılabilir.

❗❕ Dolven az sayıda hastada  hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıktığı görülmüştür. Eğer bu şekilde bir durumla karşılaşılırsa, çocuğunuza şurubu bir miktar yiyecek ya da süt ile vermeniz yararlı olacaktır.

Yetişkinlerde Dolven Kullanımı

✔ Tavsiye edilen doz, bölünmüş dozlar şeklinde günde 1200-1800 mg’dır (günde üç kez 4-6 ölçek arasıdır).
✔ Bazı hastalarda doz miktarı günde 600-1200 mg şeklinde olabilir.
✔ Bölünmüş dozlar şeklinde alınan günlük doz 2400 mg’ın üstüne geçmemelidir.
✔ Ancak gerektiği zaman, doz 3200 mg’a yükseltilebilir.

Çocuklarda Dolven Kullanımı

✔ Dolven’in günlük dozu bölünmüş dozlar şeklinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg olmaktadır.
Bu dozlar, aşağıda belirtildiği şekilde verilerek sağlanabilir:
✨ 6 ay-1 yaş arası çocuklar günde üç kez 2,5ml (çocuğunuz 7 kg’dan ağır olması halinde – yarım ölçek) alınmalıdır.
✨ 1-2 yaş arası çocuklarda günde üç veya dört kez 2,5 ml (yarım ölçek) alınmalıdır.
✨ 3-7 yaş arası çocuklarda günde üç veya dört kez 5 ml (bir ölçek) alınmalıdır.
✨ 8-12 yaş arası çocuklarda günde üç veya dört kez 10 ml (iki ölçek) alınmalıdır.

❕❗ Jüvenil romatoid artrit hastalığı olan yani çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığında  bölünmüş dozlar şeklinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar alınabilir.

Hamilelik Döneminde Dolven Kullanımı

✨ Hamile hanımların Dolven kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin 3 ve 6. ayında , çok gerekli olmadığı sürece ibuprofen kullanılmamalıdır. Son üç ayında da aynı şekilde kullanılmamalıdır.

Emzirme Döneminde Dolven Kullanımı

✨ Emziren hanımların Dolven kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Dolven Şurup Yan Etkileri

🔴 Ani şiddetli alerjik reaksiyonlar: Tüm vücuda yayılabilen kaşıntılı ve kızartılı döküntü, vücut ya da göz etrafında şişme, özellikle ağız ya da boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

🔴 Deri reaksiyonları:
🔴 Deride kızarıklık, ağrılı döküntülere ve içi sıvı dolu kabarcıklara, ağız içinde ve cinsel organlarda yara meydana gelmesine neden olan deri reaksiyonları,
🔴 İçi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi deri reaksiyonu
🔴 Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı, yamayı andıran döküntüler oluşmasına neden olan deri reaksiyonu

🔴 Yutkunmayı ve nefes almada zorlanmaya neden olacak şekilde yüzün, dilin ve boğazın şişmesi

Yukarıdaki yan etkilerden biri sizde mevcut ise, sizin Dolven’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ya da hastaneye yatırılmanıza ihtiyacınız olabilir.

Yaygın
🔴  Baş ağrısı, baş dönmesi
🔴  Hazımsızlık, ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena), mide ve bağırsakta kanama, kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
🔴  Döküntü
🔴  Yorgunluk

Yaygın olmayan
🔴  Alerjik nezle (rinit)
🔴  Endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete)
🔴  Uykusuzluk
🔴  Uyuşma (parestezi)
🔴  Görme bozukluğu
🔴  Duyma bozukluğu
🔴  Astım, akciğer hava yollarında daralma (bronkospazm), nefes darlığı
🔴  Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit), on iki parmak bağırsağında meydana gelen yara, mide ülseri, ağızda ülser
🔴  Karaciğer iltihabı (hepatit), sarılık, anormal karaciğer fonksiyonu.
🔴  Kurdeşen, kaşıntı, deri altı kanamaya bağlı ciltte oluşan iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar
🔴  Işığa karşı duyarlı olma hali (fotosensitivite)
🔴  Ciddi böbrek hastalığı

Dolven Fiyat

Dolven 2021 yılı güncel fiyatı 13.61 TL‘dir.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolven ne için kullanılır ?

  • Dolven şurup, vücutta ağrıya ve iltihaba neden olan fizyolojik etkenleri azaltan iltihap giderici, ateş düşürücü, ağrı kesici bir ilaçtır.

Dolven ne ilacı ?

  • Dolven ağrı kesici ateş düşürücü bir ilaçtır.

Dolven ateş düşürücü etkisi var mı ?

  • Evet, Dolven ateş düşürücü bir ilaçtır.

Dolven ağrı kesici etkisi var mı ?

  • Evet, Dolven ağrı kesici bir ilaçtır.

Dolven raf ömrü ?

  • Dolven 24 ay raf ömrü olan bir ilaçtır.

Dolven nasıl saklanır ?

  • Dolven çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde kutusundan çıkarılmadan saklanmalıdır. 30°C’nin altında ve oda sıcaklığında muhafaza edilir.

Dolven ne kadar ?

  • Dolven 13.61 TL’dir.

Dolven güncel fiyat ?

  • Dolven güncel fiyatı 13.61 TL’dir.

Dolven SGK tarafından karşılanıyor mu ?

  • Dolven SGK tarafından karşılanmaktadır.

Dolven SGK karşılıyor mu ?

  • Dolven SGK karşılamaktadır.

Dolven Ne İşe Yarar ? Dolven SGK Karşılıyor mu ? Fiyat başlıklı yazımız ile ilgili aklınıza takılan sorularınızın yanıtını alabilmeniz için veya blogda yer almasını istediğiniz konuları belirtmek için aşağıda bulunan yorumlar kısmını kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

🔵 Coldaway C Nedir ? Coldaway C Ne İşe Yarar ? Coldaway C SGK Karşılıyor mu ? Fiyat  başlıklı yazımızı da okumanızı öneririz.

Dilerseniz buradabilgi.com‘u İnstagram hesabından da takip edebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı