Sağlık

İbufen Şurup Ne İşe Yarar ? İbufen Şurup SGK Karşılıyor mu ? Fiyat

Etkin maddesi  İbuprofen olan İbufen Şurup, vücutta ağrıya ve iltihaba neden  olan fizyolojik etkenleri azaltan ateş düşürücü, ağrı kesici, iltihap giderici bir ilaçtır.

İbufen Şurup Nedir ?

İbufen, pembe çizgili beyaz kutuda yer alan turuncu renkli, portakal aromalı bir şuruptur. 100 ml’lik kahverengi cam şişeler içinde yer almaktadır.
İlacın etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroid antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) ilaç grubuna aittir.

İbufen Şurup Ne İşe Yarar ? İbufen Şurup SGK Karşılıyor mu ? Fiyat

İbufen Şurup İçerik

Etkin madde: Her 5 ml’lik ölçek, 100 mg İbuprofen içerir.

Yardımcı maddeler:
🔆 Rafine şeker,
🔆 % 70 sorbitol çözeltisi,
🔆 Gliserin,
🔆 Kaolin,
🔆 Agar, sodyum benzoat,
🔆 Sitrik asit monohidrat,
🔆 Polisorbat 80,
🔆 Metil hidroksibenzoat,
🔆 Propil hidroksibenzoat,
🔆 Günbatımı sarısı (E110),
🔆 Portakal aroması (D717),
🔆 Arıtılmış su.

İbufen Şurup Ne İşe Yarar ?

✅ 6 ay ve 6 aydan büyük çocuklarda ateşin düşürülmesi için kısa süreli olarak kullanılır.
✅ 6 ay ve 6 aydan büyük çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi için kısa süreli olarak kullanılır.
✅ Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığının (juvenil artrit) belirtileri için kullanılır.

İbufen Şurup Ne İçin Kullanılır ?

✔ 6 aylıktan büyük bebekler ve çocukların diş çıkarma evrelerinde sık rastlanan ateşli durumlar için kullanılır.

 

✔ Çocuklarda görülen eklem iltihabı, ağrı ve şekil bozukluğu ile beliren Juvenil romatoid artrit ağrılar için kullanılır.

✔ Baş, diş ağrısı, diş tedavisi ve diş eti apsesi ağrıları, ameliyatlarından sonra karşılaşılan ateş-ağrı, yumuşak doku zedelenmeleri, kaza ya da spor yaralanmalarıyla alakalı şişlik, ağrı ve iltihabi durumlarda kullanılır.

✔ Grip, soğuk algınlığı, kulak burun boğaz enfeksiyonlarında karşılaşılan ateşle ağrının geçirilmesinde kullanılmaktadır.

İbufen Şurup Hakkında Bilinmesi Gerekenler

📌 İbufen’in etken maddesine karşı herhangi bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

📌 Çocuğunuzun tekrar eden mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıkları bulunuyorsa veya daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse,

📌 Çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği varsa,

📌 İbuprofen kullanırken çocuğunuzda mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşursa,

📌 Çocuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği varsa,

📌 Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon<30ml/dk) varsa,

📌 Çocuğunuzda kanamaya eğilim artmışsa (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),

📌 Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde İbufen kullanılmamalıdır.

İbufen Şurup Kullanımı

İbufen’i çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz hakkında doktorunuzun önerilerine uyunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

İbufen, aç karına biraz su ile verilebilir. Ancak az sayıda hastada İbufen ile hafif bir hazımsızlık hali ortaya çıkabilmektedir. Eğer böyle bir durum oluşursa, şurubu bir miktar yiyecek veya süt ile vermeniz yararlı olacaktır.
İbufen alımı ile ağızda veya boğazda geçici bir yanma hissi olabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

İbufen’in olağan günlük dozu bölünmüş dozlar şeklinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg’dır. Bu dozlar, aşağıdaki şekilde kullanılarak sağlanabilir:
– 6 ay-1yaş :Günde üç defa 2.5ml(yarım ölçek-çocuğunuzun 7kg’dan ağır olması koşulu ile)
– 1-2 yaş : Günde üç-dört defa 2.5 ml (yarım ölçek)
– 3-7 yaş : Günde üç-dört defa 5 ml (bir ölçek)
– 8-12 yaş : Günde üç-dört defa 10 ml (iki ölçek)
Jüvenil romatoid artrit hastalığında (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı), bölünmüş dozlar şeklinde vücut ağırlığı başına 40 mg/kg dozuna kadar verilebilir.

Çocuklarda İbufen Şurup Kullanımı

İbufen, 7 kg’ın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü olarak kullanıldığı zaman, şurup uzun süre kullanılmamalı ve 6 aydan küçük çocuklara verilmemelidir.

Hamilelik Döneminde İbufen Şurup Kullanımı

Hamile hanımlar İbufen kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde İbufen Şurup Kullanımı

Emziren hanımlar İbufen kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İbufen Şurup Yan Etkileri

🔴 Anafilaksi – Nefes darlığı veya yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde veya boğazda kaşıntılı döküntü ve/veya şişkinliğe sebep olabilecek ciddi alerjik reaksiyon
🔴 Astım – Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanması
🔴 Ağırlaşmış Astım – Sıkıntılı nefes alma, göğüs veya nefes darlığına sebep olabilecek solunum yolu iltihaplanmasının ağırlaşması
🔴 Bronkospazm – Ciğerlerde, nefes almayı zorlaştırıcı geçici solunum yolu darlığı
🔴 Dispne – Nefes almada zorluk
🔴 Kaşıntı (pruritus)
🔴 Deri üzerindeki kırmızı veya mor lekeler (purpura)
🔴 Yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
🔴 Steven-Johnson sendromu – Deri üzerinde veya ağız yüzeyinde, acı veren, kırmızı veya mor döküntü ve kabarıklığa sebep olan hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon
🔴 Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
🔴 Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
🔴 Kurdeşen (ürtiker)
🔴 Işığa duyarlılık (fotosensitivite) ve içi sıvı dolu kabarcıklı (vezikülobüllöz) döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun İBUFEN®’ e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

🔴 Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer yetmezliği
🔴 Soğuk algınlığı veya boğaz ağrısına neden olabilecek, beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
🔴 Aplastik anemi – kan hücreleri sayısında ciddi azalma (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve/veya kan pulcukları) – Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması
🔴 Kemik iliği baskılanması – Kanama veya enfeksiyonlara yatkınlığın artması
🔴 Hemolitik anemi (bir tür kansızlık) – Kırmızı kan hücrelerinde artan bozulma nedenli yorgunluk hissi
🔴 Kan pulcuklarının kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu) –
🔴 Kanamaya yatkınlığın artması, morlukların görülmesi
🔴 Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
🔴 Kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni) – Vücudun enfeksiyon ile mücadele yeteneğinde azalma
🔴 Trombositopeni (Kanda, kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit-kan pulcuğusayısında azalma) – Kanama, morlukların görülmesi
🔴 Mide bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama)
🔴 Mide bağırsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji)
🔴 Mide bağırsakta yara (gastrointestinal ülserasyon)
🔴 Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu, vıcık vıcık, yapışkan dışkı (melena)
🔴 Pankreas iltihabı (pankreatit)
🔴 Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit) – Mide yanması
🔴 Kan kusma veya kahve telvesi renginde veya kıvamında kan tükürme (hematemez)
🔴 Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (ülseratif stomatit)
🔴 Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi – Karında şiddetli kramp, ishal
🔴 Karaciğer iltihabı (hepatit) – Sarılık
🔴 Akut böbrek bozukluğu – Sersemlik, idrar oluşmaması
🔴 Üre ve benzeri azotlu maddelerin kanda birikmesi (azotemi) – Bilinç bulanıklığı
🔴 İdrarda kan bulunması (hematüri)
🔴 Kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klerensinin azalması)
🔴 Hematokrit azalması (kırmızı kan hücre sayısında azalma) – Halsizlik
🔴 Aseptik menenjit (mikropsuz beyin zarı iltihabı)
🔴 Gastrointestinal perforasyon (mide ve bağırsaklarda delinme)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
🔴 Kulak çınlaması (tinnitus)
🔴 Kanda eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında artma (eozinofili)
🔴 Zihin karışıklığı, bulanıklığı (konfüzyon)
🔴 Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
🔴 Görme bulanıklığı
🔴 Zehirli bir madde nedeniyle görme keskinliğinin azalması (toksik ambliyopi)
🔴 Görme değişiklikleri
🔴 Duymada azalma
🔴 Kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon)
🔴 Burun kanaması (epistaksis)
🔴 Rinit (nezle,grip)
🔴 Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
🔴 Mide ülseri (gastrik ülser)
🔴 Sarılık
🔴 Hemoglobin azalması ve anormal karaciğer fonksiyon testi
🔴 Depresyon
🔴 Uykusuzluk ve anksiyete (kaygı, endişe)
🔴 Uyuşma (parestezi)
🔴 Uykululuk hali (somnolans)
🔴 Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nörit), bulanık görme
🔴 İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
🔴 Duyma zorluğu
🔴 Çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrotik sendrom dahil).

Seyrek olarak İBUFEN® ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

🔴 Döküntü
🔴 Kaşıntı
🔴 Ödem (sıvı birikimine bağlı deri altında oluşabilecek şişlik)
🔴 Yorgunluk
🔴 Sıvı tutulması
🔴 İştah azalması
🔴 Sinirlilik
🔴 Baş dönmesi (sersemlik hali)
🔴 Baş ağrısı
🔴 Bulantı
🔴 Mide bölgesinde ağrı (epigastrik ağrı)
🔴 Mide yanması
🔴 Hazımsızlık (dispepsi)
🔴 Kusma
🔴 Karın (abdominal) ağrısı/rahatsızlığı
🔴 İshal (diyare)
🔴 Kabızlık (konstipasyon)
🔴 Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
🔴 Ağızda veya boğazda geçici yanma hissi.

İbufen Şurup Fiyat

İbufen şurup 2021 güncel fiyatı 12.05 TL‘dir.

Sıkça Sorulan Sorular

İbufen şurup şurup ne ilacı ?

 • İbufen şurup, ağrı kesici ve öksürük kesici ilaçtır.

İbufen şurup ne için kullanılır ?

 • İbufen şurup 6 ay ve 6 aydan büyük çocuklarda ateşin düşürülmesi için kısa süreli olarak kullanılır. Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığının (juvenil artrit) belirtileri için kullanılır.

İbufen şurup kulak ağrısına iyi gelir mi ?

 • İbufen şurup, kulak ağrısına iyi gelir.

İbufen şurup diş ağrısına iyi gelir mi ?

 • İbufen şurup, diş ağrısına iyi gelir.

İbufen şurup aç karna mı tok karna mı içilir ?

 • İbufen, aç karına biraz su ile verilebilir.

İbufen şurup şurup kaç yaş için ?

 • İbufen şurup 6 aydan büyük olan çocuklar için kullanılmalıdır.

İbufen şurup raf ömrü ?

 • İbufen şurup, 36 ay raf ömrü olan bir ilaçtır.

İbufen şurup nasıl saklanır ?

 • İbufen şurup, çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde kutusundan çıkarılmadan saklanmalıdır. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

İbufen şurup ne kadar ?

 • İbufen şurup, 12.05 TL’dir.

İbufen şurup güncel fiyat ?

 • İbufen şurup, güncel fiyatı 12.05 TL’dir.

İbufen şurup şurup SGK tarafından karşılanıyor mu ?

 • İbufen şurup SGK tarafından karşılanmaktadır.

İbufen şurup şurup SGK karşılıyor mu ?

 • İbufen şurup SGK karşılamaktadır.

İbufen Şurup Ne İşe Yarar ? İbufen Şurup SGK Karşılıyor mu ? Fiyat Parol Plus Şurup Ne İşe Yarar ? Ne İçin Kullanılır ?  başlıklı yazımız ile ilgili aklınıza takılan sorularınızın yanıtını alabilmeniz için veya blogda yer almasını istediğiniz konuları belirtmek için aşağıda bulunan yorumlar kısmını kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

🔵  Parol Plus Şurup Ne İşe Yarar ? Ne İçin Kullanılır ? Parol Şurup SGK Karşılıyor mu ?  başlıklı yazımızı da okumanızı öneririz.

Dilerseniz buradabilgi.com‘u İnstagram hesabından da takip edebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı